Home // Werknemers // Wat doet AXXAZ

Werken via AXXAZ

Wilt u ook aan uw toekomst werken?

AXXAZ Europe GmbH is wereldwijd gespecialiseerd in
  • werving & selectie / executive search;
  • uitzenden & detacheren;
  • payrolling;
  • salarisadministratie;
  • projectafwikkeling.

 

AXXAZ is lokaal, nationaal, Europees en globaal werkzaam

AXXAZ is uitgegroeid van een lokale speler tot een Europese en globale speler. Wij bemiddelen onveranderd lokale medewerkers naar lokale klanten. Het gebrek aan vakkrachten in Europa heeft ons geleerd om ook buiten de grenzen EU te rekruteren. Wij hebben nu agentschappen in o.a. Australië, Canada, Egypte, Gaza, Filipijnen, Jordanië, Nigeria, Indonesië, Oekraïne, Rusland, Marokko, Libië en Tunesië. Ons globale netwerk breidt zich gestaag uit. Inmiddels leveren wij medewerkers ook buiten de EU.

AXXAZ Werving & selectie / Executive search

AXXAZ beschikt over specialisten in een groot aantal branches en een uitgebreid netwerk, waardoor we uitstekend toegerust zijn om medewerkers te werven en selecteren. Een persoonlijkheidsanalyse en/of competentietest kan deel uitmaken van het selectieproces.

Na inventarisatie stelt AXXAZ de geschikte kandidaten voor aan haar opdrachtgevers. We bieden daarna eventueel de mogelijkheid om “aan elkaar te wennen”, zonder dat de opdrachtgever risico’s loopt of de werknemer rechten verspeelt.

AXXAZ Uitzenden & detacheren

AXXAZ stelt medewerkers ter beschikking aan opdrachtgevers. AXXAZ Europe GmbH is voor een uitstekende vakkracht de ideale werkgever, omdat we voor continuïteit van werk zorgen. AXXAZ kan eenvoudig “switchen” tussen opdrachtgevers en werknemers, waardoor we voortdurend passend werk en naadloze opeenvolging leveren.

AXXAZ Payrolling

In het geval van payrolling geeft een opdrachtgever van AXXAZ er de voorkeur aan zelf te werven en selecteren. De opdrachtgever besteedt alles wat betrekking heeft op het dienstverband uit aan AXXAZ Europe GmbH, om zodoende de risico’s voor medewerkers en zichzelf te minimaliseren en voordelen te optimaliseren. AXXAZ kan aanvullend persoonlijkheids- en competentietesten van kandidaten uitvoeren.

AXXAZ Salarisadministratie

Het uitgangspunt van salarisadministratie ligt in de individuele arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemer. Hierbij is men gehouden aan de kaders van de geldende Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bruto-netto berekeningen, controle van salarisstroken en het verwerken van de aanpassingen per individuele medewerker moeten nauwkeurig worden uitgevoerd.

AXXAZ Projectmanagement

Hierbij voert AXXAZ de volledige projectcoördinatie uit, inclusief het werven en selecteren van benodigd personeel en leveren van noodzakelijke uitrusting en apparatuur, zoals computers, vervoermiddelen, werktuigen e.d.

Download Centrum

Bent u op zoek naar belangrijke documenten?
In ons Dowload Centrum vindt u alles wat u zoekt.

Ga naar downloads