Home // Pracownicy // Co znaczy AXXAZ

Praca przez AXXAZ

Czy ty też chcesz popracować nad swoją przyszłością?

AXXAZ Europe GmbH specjalizuje się na całym świecie
  • rekrutacja & selekcja/ executive search;
  • praca tymczasowa & delegowanie;
  • payrolling;
  • administracja;
  • realizacja projektów.
AXXAZ działa lokalnie, w kraju, w Europie i na całym świecie

AXXAZ urósł z lokalnego gracza do europejskiego i globalnego gracza. Nadal pośredniczymy w kontaktach lokalnych klientów z lokalnymi pracownikami. Brak wykwalifikowanych pracowników w Europie nauczył nas rekrutacji poza granicami UE. Obecnie mamy przedstawicielstwa w Australii, Kanadzie, Egipcie, Strefie Gazy, Filipinach, Jordanii, Nigerii, Indonezji, Ukrainie, Rosji, Maroku, Libii i Tunezji. Nasza globalna sieć stale się rozwija. Obecnie zaopatrujemy również pracowników poza UE.

AXXAZ Rekrutacja & selekcja / Executive search

AXXAZ dysponuje specjalistami w wielu oddziałach oraz rozbudowaną siecią, co oznacza, że ​​jesteśmy doskonale przygotowani do rekrutacji i selekcji pracowników. Analiza osobowości i / lub test kompetencji może być częścią procesu selekcji.

Po weryfikacji AXXAZ proponuje swoim klientom odpowiednich kandydatów. Następnie oferujemy opcję „przyzwyczajenia się do siebie”, bez narażania klienta na żadne ryzyko lub utraty praw pracownika.

AXXAZ Praca tymczasowa & delegowanie

AXXAZ udostępnia pracowników klientom. AXXAZ Europe GmbH to idealny pracodawca dla doskonałego wykwalifikowanego pracownika, ponieważ zapewniamy ciągłość pracy. AXXAZ może łatwo „przełączać się” między klientami a pracownikami, dzięki czemu stale dostarczamy odpowiednią pracę i bezproblemową kontynuację zatrudnienia.

AXXAZ Payrolling

W przypadku kiedy klient AXXAZ woli rekrutować i wybierać personel samodzielnie. Klient zleca wszystko związane z zatrudnieniem firmie AXXAZ Europe GmbH, aby zminimalizować ryzyko dla pracowników i siebie oraz zoptymalizować świadczenia. AXXAZ może przeprowadzić dodatkowe testy osobowości i kompetencji kandydatów.

AXXAZ Administracja

Podstawową zasadą zarządzania wynagrodzeniami jest indywidualna umowa o pracę danego pracownika. Robiąc to, jesteśmy związani ramami obowiązującego CAO (CAO) oraz obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Obliczenia brutto – netto, sprawdzanie odcinków wynagrodzenia i przetwarzanie korekt w odniesieniu do poszczególnych pracowników muszą być wykonywane dokładnie.

AXXAZ Zarządzanie projektem

AXXAZ zajmuje się pełną koordynacją projektu, w tym rekrutacją i selekcją potrzebnego personelu oraz dostawą niezbędnego sprzętu i wyposażenia, takiego jak komputery, środki transportu, narzędzia itp.

Centrum pobierania

Szukasz ważnych dokumentów?
W naszym Centrum pobierania znajdziesz wszystko, czego szukasz.

Przejdź do pobierania