Home // Pracodawcy // Europa i świat

AXXAZ Europa i świat

AXXAZ Europe GmbH łączy prostotę z jakością. Istnieje jedno biuro regionalne dla pracowników i klientów, co zapewnia dostęp do naszej sieci specjalistów w każdym kraju europejskim. AXXAZ może szkolić, rekrutować, zatrudniać i wypłacać wynagrodzenie w dowolnym kraju w Europie, ponieważ AXXAZ ma tam udziały lub wyłączne partnerstwa.

AXXAZ prowadzi obecnie rekrutację na całym świecie i ma własne agencje w Australii, Kanadzie, Egipcie, Gazie, Filipinach, Jordanii, Nigerii, Indonezji, Ukrainie, Rosji, Maroku, Libii i Tunezji. AXXAZ zaopatruje również europejskich pracowników na całym świecie poza Europą, pomagając zarówno pracownikom, jak i klientom w złożoności międzynarodowej listy płac.

AXXAZ oferuje pracownikom i klientom „nieograniczone” możliwości

Oprócz niezbędnych zezwoleń, certyfikatów, członkostwa i umów z lokalnymi organami podatkowymi i zakładami ubezpieczeń społecznych, AXXAZ wie również, jak udzielać ekspertyz prawnych i podatkowych w zakresie międzynarodowych mediacji i wynagrodzeń. Nasz wysoki poziom jakości osiągamy poprzez szczere zainteresowanie pracownikiem i klientem jako osobą, ich miejscem pracy, firmą i kulturą. Praca z międzynarodowymi wykwalifikowanymi pracownikami za pośrednictwem AXXAZ to pewny wybór.

„Nowy” europejski rynek pracy i globalna mobilność pracowników

Starzejąca się populacja i brak dobrze wyszkolonych wykwalifikowanych pracowników stworzyły szybko zmieniający się międzynarodowy rynek pracy w Europie, który zapoczątkował globalną mobilność siły roboczej. W Europie nie można już obejść się bez międzynarodowych wykwalifikowanych pracowników. Skorzystaj z wiedzy AXXAZ o międzynarodowym rynku pracy! AXXAZ pracuje tam, gdzie potrzebują nas pracownicy i klienci!

Elastyczność i internacjonalizacja to nasze mocne strony
Globalizacja, coraz większa integracja europejska, starzejące się społeczeństwo i zmieniający się klimat gospodarczy powodują, że przedsiębiorstwa muszą szybciej i bardziej elastycznie niż kiedykolwiek reagować na podaż i popyt na rynku.

W konsekwencji elastyczność i umiędzynarodowienie kadr są obecnie najważniejszymi warunkami udanej przedsiębiorczości. AXXAZ jest najlepszym partnerem dla pracodawców, ponieważ posiadamy własne lokalizacje, punkty wsparcia i wyłączne partnerstwa w każdym kraju wspólnoty europejskiej i na całym świecie.

Zadzwoń lub napisz teraz!

Kontakt

 

Centrum pobierania

Szukasz ważnych dokumentów?
W naszym centrum pobierania znajdziesz wszystko, czego szukasz.

Przejdź do pobierania