WAT WIJ DOEN || EEN GREEP UIT ONZE DIENSTEN

Werving & Selectie

AXXAZ beschikt over specialisten in een groot aantal branches en een uitgebreid netwerk.

Uitzenden & Detacheren

AXXAZ stelt medewerkers ter beschikking aan opdrachtgevers. AXXAZ Europe GmbH is voor een uitstekende vakkracht de ideale werkgever.

Payrolling

In het geval van payrolling geeft een opdrachtgever van AXXAZ er de voorkeur aan zelf te werven en selecteren.

Salaris
administratie

Het uitgangspunt van salarisadministratie ligt in de individuele arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemer.

“Wij brengen professionals wereldwijd
en duurzaam samen met de klant.”

Bij AXXAZ is een positieve en resultaatgerichte aanpak de basis voor een optimale relatie tussen werkgever en werknemer. De mens – met zijn culturele achtergrond, individualiteit, competenties en persoonlijke situatie – staat bij AXXAZ voorop.

AXXAZ is lokaal, Europees en globaal werkzaam.

AXXAZ is uitgegroeid van een lokale speler naar een Europese speler en van daaruit tot globale speler. Wij bemiddelen onveranderd lokale medewerkers naar lokale klanten. Het gebrek aan vakkrachten in Europa heeft ons geleerd om ook buiten de grenzen van de EU te rekruteren. Wij hebben nu agentschappen in o.a. Australië, Canada, Egypte, Gaza, Filipijnen, Jordanië, Nigeria, Indonesië, Oekraïne, Rusland, Marokko, Libië en Tunesië.. Ons globale netwerk breidt zich gestaag uit. Inmiddels leveren wij medewerkers ook buiten de EU.

De kernwaarden van AXXAZ zijn:

  • persoonlijke en correcte benadering & integriteit

  • professionaliteit & klantgerichtheid

  • klantgericht & prestatiegericht

  • flexibiliteit & innovatie

  • transparantie & duidelijkheid

  • respect & maatschappelijke verantwoordelijkheid

  • faire lonen & tarieven