Home // Werkgevers // AXXAZ diensten

AXXAZ diensten

AXXAZ Europe GmbH is wereldwijd gespecialiseerd in

●    werving & selectie / executive search
●    uitzenden & detacheren
●    payrolling
●    salarisadministratie
●    projectafwikkeling

AXXAZ IS LOKAAL, NATIONAAL, EUROPEES EN GLOBAAL WERKZAAM

AXXAZ is uitgegroeid van een lokale speler tot een Europese en globale speler. Wij bemiddelen onveranderd lokale medewerkers naar lokale klanten. Het gebrek aan vakkrachten in Europa heeft ons geleerd om ook buiten de grenzen van de EU te rekruteren. Wij hebben nu agentschappen in o.a. Australië, Canada, Egypte, Gaza, Filipijnen, Jordanië, Nigeria, Egypte, Oekraïne en Tunesië. Ons globale netwerk breidt zich gestaag uit. Inmiddels leveren wij medewerkers ook buiten de EU.

AXXAZ WERVING & SELECTIE / EXECUTIVE SEARCH

AXXAZ beschikt over specialisten in een groot aantal branches en een uitgebreid netwerk, waardoor we uitstekend toegerust zijn om medewerkers te werven en selecteren. Een persoonlijkheidsanalyse en/of competentietest kan deel uitmaken van het selectieproces.

Na inventarisatie stelt AXXAZ de geschikte kandidaten voor aan haar opdrachtgevers.

Onze aanpak kenmerkt zich door ondernemingsgeest, maatschappelijke verantwoording, invoelend vermogen, daadkracht, creativiteit en dat alles volledig integer. Veel is mogelijk. Neem contact met ons op!

Na inventarisatie stelt AXXAZ de geschikte kandidaten voor aan haar opdrachtgevers.

AXXAZ PAYROLLING

In het geval van payrolling geeft een opdrachtgever van AXXAZ er de voorkeur aan zelf te werven en selecteren. De opdrachtgever besteedt alles wat betrekking heeft op het dienstverband uit aan AXXAZ Europe GmbH, om zodoende de risico’s voor medewerkers en zichzelf te minimaliseren en voordelen te optimaliseren. AXXAZ kan aanvullend persoonlijkheids- en competentietesten van kandidaten uitvoeren.

AXXAZ SALARISADMINISTRATIE

Het uitgangspunt van salarisadministratie ligt in de individuele arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemer. Hierbij is men gehouden aan de kaders van de geldende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bruto-netto berekeningen, controle van salarisstroken en het verwerken van de aanpassingen per individuele medewerker moeten nauwkeurig worden uitgevoerd.

AXXAZ PROJECTMANAGEMENT

Hierbij voert AXXAZ de volledige projectcoördinatie uit, inclusief het werven en selecteren van benodigd personeel en de levering van noodzakelijke uitrusting en apparatuur, zoals computers, vervoermiddelen, werktuigen e.d.

Download Centrum

Bent u op zoek naar belangrijke documenten?
In ons Dowload Centrum vindt u alles wat u zoekt.

Ga naar downloads